Підвищення кваліфікації

 З Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

п. 9. Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1133 від 27.12.2019}

Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019}

Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації.

п. 24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти.

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти.

Суб'єкти підвищення кваліфікації, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації

Інші суб'єкти підвищення кваліфікації

Платформи та сервіси дистанційного навчання

 • Всеукраїнська школа онлайн
 • PROMETHEUS (Проєкт масових відкритих онлайн-курсів)
 • EdEra (Проєкт, який створює онлайн-курси та освітній контент)
 • I Learn (Онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари, тести, матеріали для самопідготовки)
 • MOODLE (Безкоштовна навчальна платформа)
 • Мій клас (Електронна освітня платформа, яка пропонує матеріали для здійснення дистанційного навчання - завдання, теорію, тести)
 • LEARNING-APPS (Конструктор інтерактивних завдань)
 • CLASTIME (Онлайн-сервіс для встановлення зв'язку з учнями та проведення їхнього опитування в реальному часі дистанційно)
 • GOOGLE CLASSROOM ( Безкоштовний веб-сервіс для закладів освіти з метою створення і поширення завдань)
 • GOOGLE SITES (Популярний сайт для створення сайтів)
 • GOOGLE FORMS (Сервіс хмарних технологій для формування системи тестів контролю навчальних досягнень учнів)

Немає коментарів:

Дописати коментар